Světové tradice, které se mohou jevit jako bizarní. Znáte je?

Stejně jako v České republice, i ve světě existuje celá řada zajímavých tradic, které jsou pro obyvatele typické a nepostradatelné. Stejně jako my bychom se neobešli bez vánočních svátků nebo Velikonoc, jinde na světě panují trochu jiné zvyky a tradice, které však mohou nám Čechům přijít trochu bizarní. Víte, o jakých je aktuálně řeč? 

Mnozí lidé jezdí do různých zemí světa jenom proto, aby poznali tamější zvyky a tradice. Tradice a zvyky zkrátka už od pradávna patřily k lidstvu a tak tomu bude i nadále. Jsou spjaté s kulturou, také se společností jako takovou. Podívejme se však na zvyky, které nám mohou přijít opravdu až bizarní.  

Zatančete si s mravenčími rukavicemi 

První takovou tradicí je tanec s mravenčími rukavicemi, ke kterému se lidé sklání v Amazonii. Jedná se o tradici, která se v Amazonii udržuje už dlouhá léta a jedná se o typicky mužskou záležitost. K tradici dochází ve chvíli, kdy muži dosáhnou určitého věku. Musí si při tanci navléknout palčáky plné mravenců a deset minut s nimi tancovat. V rukavici jsou samozřejmě mravenci, jejichž kousnutí opravdu velmi bolí.  

Vydejte se na noční lov 

K dalším až absurdním či bizarním tradicím patří například noční lov v Bhútánu. Tradice se udržuje hlavně ve východních částech. V rámci tradice se vybíhá v noci a hledá se láska. Muži mohou během tohoto svátku vkročit do domů starých panen a mohou s nimi strávit noc. Nesmí však být přistiženi, jinak se s nimi musí oženit.  

Opilujte si své zoubky 

Pro Bali je zase typická trochu jiná tradice, a sice pilování zubů. Zuby si pilují balijské ženy už v mládí. Podstupují to jen ženy, které se připravují na manželství. Pokud mají zuby hladké, je to symbol toho, že žena zvládne kontrolovat žárlivost nebo chtíč a podobné emoce.