Pojištění odpovědnosti má význam pro občany i zaměstnance. Víte proč?

Osobní odpovědnost je v podstatě odpovědnost za činy, které děláme. Ať už v běžném občanském životě nebo třeba v pracovněprávním vztahu. Protože jak v běžném životě, tak v zaměstnání, může ovšem docházet k nehodám, existují tady pojišťovací produkty komerčních pojišťoven, které nás dokáží v takových situacích ochránit.

Zvažte míru rizika v zaměstnání a zvolte vhodnou pojistku

Už v úvodu jsme zmínili hlavní důvod, proč si toto pojištění zřídit. Je vždy ale potřeba také vhodně vybalancovat parametry konkrétní pojistky a zvážit možná rizika, která jsou skutečně v našem případě reálná. Pokud se podíváme třeba na pojištění odpovědnosti z výkonu povolání, tak třeba u pojišťovny ERGO existuje standardní forma pojištění, která vyhoví pro drtivou většinu zaměstnanců. Sama o sobě totiž už poskytne:

  • Široký rozsah pojistné ochrany
  • Nízkou míru spoluúčasti
  • Celosvětovou platnost

Existují ale také rozšířené varianty, a to konkrétně ty, které jsou určeny pro zaměstnance se služebním vozem. Řidiči nebo lidé obsluhující stroje jsou vždy potenciálně více rizikoví, proto je pro ně určena extra pojistná ochrana. Pojistku může sjednat jak zaměstnanec sám, tak zaměstnavatel pro své zaměstnance, a to třeba i hromadně za lepších podmínek.

Další formy pojištění odpovědnosti

Není to ale samozřejmě pouze zaměstnání, jak jsme řekli již v úvodu. Smysl má také pojištění pro občanský život. Jako příklad lze uvést takovou banalitu, jako je rozbití zboží v obchodě, ale třeba i mnohem vážnější situace, jako je třeba újma na zdraví způsobená například při srážce na sjezdovce. Také zde je tedy na místě pojištění odpovědnosti za škodu či vzniklou újmu. Existují ještě také speciální varianty pojištění odpovědnosti vztahující se ke specifickým činnostem s vyšší mírou rizika, jako je třeba pojištění pro piloty, letecké instruktory a jejich žáky.