Co patří a nepatří do kompostu?

Lidé dnes jsou velice ekologičtí, což vede k tomu, že dávají pozor hlavně na to, co vyhazují do svých odpadkových košů. Kromě toho, že se aktivně dříví plast, papír a také sklo, tak se mimo jiné dává stranou i takzvaný bioodpad, což jsou třeba slupky od brambor nebo jiné zeleniny. Ti, kteří dávají bioodpad stranou, dělají skvělou věc. Bioodpad opravdu nepatří do klasické popelnice. Jenže kam tedy patří? Do kompostu! 

Kompost na své zahradě zakládá prakticky každý, kdo může. Důležité je ho dát na správné stanoviště, aby na něj nepražilo slunce a zároveň aby byl chráněn před nepřízní počasí. Ideální je tedy umístit ho pod velký strom na zahradě, kde bude ve stínu.  

Jestliže máte vlastní kompost na své zahradě, nabízí se otázka, jestli do něj vyhazujete skutečně to, co se do něj vyhazovat má. Mnozí lidé dělají velkou chybu, když do něj hází prakticky všechno bez rozmyslu. Podívejme se proto na to, co do kompostu patří a co naopak nepatří, abychom zamezili například hnití kompostu.  

Co do kompostu patří? 

Nejdříve se podívejme na to, co do kompostu patří. Hlavní podíl by měl tvořit odpad přebraný, na toto pravidlo pamatujte. Do kompostu můžete vhodit odkvetlé rostliny, které však nebyly ničím napadené nebo které nebyly nemocné. Kromě toho se do kompostu hodí také posečená tráva, která však byla přebíraná. Také do kompostu můžete s klidným svědomím vhodit zbytky sklizené zeleniny nebo třeba spadané listí (jen ne listí z ořešáku, to se velice dlouho a těžce rozkládá).  

Kromě zmíněných věcí můžete vhodit do kompostu zbytky z kuchyně, jako jsou zmíněno slupky od brambor, okurku nebo jiné zeleniny. Klidně do něj vyhoďte i kávovou sedlinu nebo zeminu, která zůstala po přesazení květin v truhlících.  

Co do kompostu nepatří? 

Neberte to samozřejmě tak, že do kompostu patří prakticky všechno. Není tomu tak. Do kompostu nepatří především nepromísená posečená tráva, která se může velice rychle zapařit, což povede k rychlému hnití. Nehodí se do kompostu házet ani citrusové slupky nebo nerozdrcené skořápky či noviny a zbytky jídla.