Svatý Hostýn aneb nebe na dosah 

Možná vám posezení v kostele vůbec nic neříká a raději nedělní dopoledne trávíte zcela světskými aktivitami. Když se ale ocitnete uvnitř kostela na svatém Hostýně, o svém ateismu začne uvažovat kdekdo z nás.  

Kostel to neměl lehké 

Podoba, ve které se pozdně barokní kostel nachází, je výsledkem snažení lidu. V devatenáctém století se totiž farníci nemohli dívat na jeho neutěšenou podobu, a proto bylo na základě petice usneseno, že se chátrající kostel opraví a znovu vysvětí.  

O několik desetiletí dříve se totiž původní stavba z roku 1747 nacházela v žalostném stavu. chyběla střecha, objekt chátral. Vlivem josefínských reforem byl kostel zrušen a odsvěcen. Postupně zmizela střecha i veškeré vybavení. Dílo architekta olomouckých biskupů se ale naštěstí v devatenáctém století podařilo zachránit.  

Kulturní památka a tisíce poutníků 

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, která se na hoře nalézá, je považována za jednu z nejvýznamnějších mariánských poutních kostelů v naší zemi. Již několik let je areál Hostýna národní kulturní památkou. Ročně se zde koná celá řada duchovních setkání a poutí. Pokrm pro oko i duši se tak stává příjemným místem k setkávání lidí se silnou vírou.  

Když vás to do kostela netáhne, uchvátí vás výhled 

Nepotřebujete se stavovat v kostele? Cesta na Svatý Hostýn je pěší trasou vedoucí z Bystřice pod Hostýnem. Vydejte se od železniční stanice v městečku po červené a po čtyřech a půl kilometrech jste nahoře. Z několika míst na vrcholku kopce máte jedinečný výhled do okolí. Zlín je odsud vzdušnou čarou vzdálen jen 17 kilometrů.  

Na Hostýn se můžete vydat také po žluté značce přímo z Rusavy, odkud je to pěšky jen pět a půl kilometru. Z Rusavy sem vede i příjemná cyklostezka. Na kopci byla před téměř třiceti lety postavena větrná elektrárna, díky níž je Hostýn nepřehlédnutelný z velké dálky.